Menu
Statul Major al Forțelor Navale
12 mai 2023
Persoană de contact: Lt. Alexandru Turturică
Telefon: 0724 820 002

65 de existență a Depozitului 305 Mixt Mangalia

Depozitul 305 Mixt Mangalia aniversează vineri, 12 mai,  65 de ani de la înființare. Cu acest prilej, la sediul unității,  are loc o ceremonie aniversară  unde, alături de personalul unității,  participă Locțiitorul Bazei Logistice Navale „PONTICA” – comandor dr.ing. Valentin MUNTEANU, comandantul Grupului  335 Sprijin Logistic Mangalia – comandor Adrian CIOBANU,  comandanți de unități și mari unități din Forțele Navale, foști comandați ai unității, cadre mlitare în rezervă, foști angajați ce au avut o contribuție însemnată în dezvoltarea unității.

***
În baza Ordinului Marelui Stat Major nr. CL00922 din 30.01.1958 intră în vigoare statul de organizare al Bazei 258 Maritime, în structura căreia se regăsește Depozitul de Carburanți Lubrifianți de Marină. Ulterior, după două săptămâni, în data de  12.05.1958, ia ființă Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți, unitate subordonată Bazei 258 Maritime Militare sub comanda locotenentului major Regman Nicolae numit cu ordinul MC 1068 din 12.05.1958.

Începând cu anul 1984 Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți beneficiază de o reabilitare a infrastructurii, cuprinzând facilități specifice pentru parcul de rezervoare și extinderea capacităților de depozitare a carburanților și lubrifianților.

Până în anul 2004, Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți s-a subordonat pe rând: Bazei 258 Maritime Militare, Diviziei 42 Maritime, Comandamentului Maritime Militare și Bazei  1 Maritime.

Începând cu 01.04.2004, Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți se subordonează Comandamentului Logistic Întrunit  București, în baza Planului Cadru pentru continuarea restructurării și modernizării Armatei în perioada 01.01.2004 -31.012.2004 și a Dispoziției I 433/23.12.2003 a Direcției Planificare Strategică și Instrucție a Statului Major General.

La 01.08.2004, conform rezoluției Ministrului Apărării Naționale pe raportul Șefului SMFN nr. E 3051/21.06.2004,  Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți trece în subordinea Bazei  1 Maritime, iar în data de 15.11.2004, conform Ordinului Șefului SMG nr. B5/S/2349/08.10.2004, Depozitul 305 Carburanți-Lubrifianți se transformă și se redenumește Depozitul 305 Mixt.

Începând cu 01.06.2010, conform Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S 44 din 31.03.2010, Depozitul 305 Mixt trece în subordinea Bazei Logistice Navale Constanța, în subordinea Secției 335 Logistică Mangalia. Misiunile și noile obiective al Forțelor Navale, corelate cu cerințele și necesitățile actuale au determinat ca începând cu 01.09.2022 Depozitul 305 Mixt să se reorganizeze,  prin implementarea noului stat, în subordinea Grupului 335 Sprijin Logistic conform Dispoziției Șefului Statului Major General nr. G-S1867 din 03.08.2022.

Depozitul 305 Mixt are un rol bine stabilit în recepția, depozitarea și distribuția de combustibil și lubrifianți, prezentându-se ca o structură bine definită, cu rezultate notabile în executarea sprijinului logistic real, necesar Forțelor Navale, în timp oportun și la parametrii de performanță solicitați.

BackShare:   

Loading data ...