Menu
Statul Major al Forțelor Navale
27 septembrie 2018
Telefon: 0744 359 518

Vizita de prezentare a noului ataşat militar, aero și naval, al Bulgariei în România

Cu prilejul predării-primirii mandatului de atașat militar, aero și naval, al Ambasadei Republicii Bulgaria din România, Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locțiitorul pentru Operații și Instrucție al șefului Statului Major al Forţelor Navale a primit joi, 27 septembrie, vizita celor doi oficiali militari bulgari.
În acest context, reprezentanții Forțelor Navale Române i-au prezentat noului atașat militar bulgar în România stadiul cooperării bilaterale dintre forțele navale ale celor două țări, activitățile comune la care marinarii militari români şi bulgari vor participa în următoarea perioadă, precum și proiectele de interes comun, sub stindard NATO și UE.
Au fost menționate acțiunile de instruire pe mare ale militarilor români și bulgari, în cadrul grupărilor navale NATO care operează în Marea Neagră, precum și proiectele transfrontaliere comune, desfășurate de către rezerviștii militari români și bulgari, sub coordonarea Cercului Militar Mangalia.
Un domeniu de succes al cooperării româno-bulgare la nivelul celor două marine militare este cel al învățământului militar de marină și, în special, cooperarea dintre Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța şi Academia Navală „Nicola Vaptsarov” din Varna, prin intermediul căruia studenții militari români și bulgari desfășoară numeroase activități comune pentru aprofundarea procedurilor și deprinderilor viitorilor ofițeri de marină, conform standardelor NATO.
Contraamiralul de flotilă PANAIT i-a adresat mulțumiri colonelului Dimitar Georgiev ATANASOV, pentru colaborarea din timpul executării mandatului și i-a urat colonelului Krasimir Rachev KRASTEV, noul atașat militar bulgar, aero și naval, la București, succes în îndeplinirea obiectivelor viitoare.

BackShare:   

Loading data ...