Menu
Statul Major al Forțelor Navale
27 iunie 2019
Telefon: 0744 359 518

Licenţa – examenul maturităţii studenţeşti

În perioada 24 iunie - 28 iulie, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, se desfăşoară examenul de licenţă al studenţilor din anul IV. Studiile de licenţă, primul ciclu de studii universitare, conform Legii nr. 288 din 2004, care reglementează modul în care este structurat învăţământul în ţara noastră, se încheie cu licenţa sau examenul de diplomă. Probă de maturitate, sau trecerea de la studenţie la viaţa reală, examenul de licenţă constă dintr-o probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, o probă de evaluare a competenţelor practice pe simulator, şi susţinerea proiectului de diplomă. Situaţiile de rezolvat la simulatorul de navigaţie, testele grilă sau întrebările membrilor comisiei la susţinerea proiectelor de diplomă i-au făcut pe tinerii studenţi de anul IV să-şi folosească toate cunoştinţele dobândite în anii de studiu şi să încerce să obţină rezultate cât mai bune. Multe dintre proiectele din acest an ale studenţilor militari au avut părţi practice, studenţii demonstrând că pot face cu succes activităţi de cercetare.

Examenul de licenţă reprezintă sinteza cunoştinţelor acumulate în cei 4 ani de studii în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, iar rezultatele obţinute la acest examen, până acum, au fost foarte bune.

BackShare:   

Loading data ...