Menu
Statul Major al Forțelor Navale
5 iulie 2019
Telefon: 0744 359 518

Vizita delegației Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” la Naval University of Engineering, Wuhan, China

În perioada 01 – 05 iulie 2019, delegația Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” condusă de comandor Dr. Octavian Tărăbuță, Comandantul (Rectorul) Academiei Navale, a efectuat o vizită de lucru și informare la Naval University of Engineering (NUE-PLA), Wuhan din China, la invitația partenerilor chinezi. Vizita de lucru este rezultatul a cinci ani de colaborare interinstituțională centrată pe stagiile de practică la bordul Navei-Școală „Mircea”, părțile fiind  interesate cu privire la schimbul de bune practici educaționale și la dezvoltarea programului de cooperare academică pe bază de proiecte și programe comune. Pe parcursul activităților planificate, delegația română a avut oportunitatea vizitării infrastructurii de educație, instruire și cercetare a partenerilor chinezi, bunele practici la nivelul managementului universitar fiind diseminate ulterior în cadrul seminarului comun ”Parteneriat în dezvoltarea tehnicilor de educație și instruire a cadeților militari”. În ultima zi a vizitei, delegația română a fost invitată să participe la festivitatea dedicată absolvenților NUE, gazdele marcând astfel o premieră în ceea ce privește prezența internațională la acest gen de activități și reconfirmând interesul deosebit manifestat în dezvoltarea relațiilor de cooperare în viitor. Rezultatul principal al vizitei a constat în determinarea unor puncte de interes comun pentru lărgirea spectrului de activități de cooperare interinstituțională, inclusiv în cadrul programului Erasmus+, KA107.

 

BackShare:   

Loading data ...