Menu
Statul Major al Forțelor Navale
30 septembrie 2019
Telefon: 0744 359 518

O nouă promoție de operatori barocameră pentru structurile IGSU

Centrul de Scafandri a organizat, în perioada 9-27 septembrie, Cursul de inițiere operator barocameră, destinat personalului din structurile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

Obiectivul general al cursului a constat în formarea profesională a cursanților pentru executarea activităților de lucru cu barocamerele utilizate în cadrul activităților de scufundare, precum și cu cele destinate tratamentului terapeutic al accidentelor de decompresie. 

Pentru îndeplinirea cu succes a activităților practice, instructorii au avut ca scop și instruirea din punct de vedere teoretic, iar militarii IGSU au parcurs noțiunile cu privire la fizică, fiziologie și medicina scufundării, echipamentele și tehnica specifice acestor activități, precum și lucrul cu gaze și amestecuri respiratorii. 

La finalul perioadei de pregătire, competențele dobândite de către cursanți le vor permite să aplice prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență caracteristice activităților în hiperbarsim, precum și să exploateze în condiții de siguranță și să întrețină corespunzător echipamentele specifice. 

BackShare:   

Loading data ...