Menu
Statul Major al Forțelor Navale
1 noiembrie 2019
Telefon: 0744 359 518

Decorarea Drapelului de Luptă al Comandamentului Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu", Brăila

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Alexandru Mîrşu, a decorat Drapelul de Luptă al Comandamentului Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu" cu Emblema de Onoare a Forţelor Navale pentru recunoaşterea locului şi a rolului în structura Armatei României a acestei mari unităţi, fiindu-i apreciat, totodată, rolul determinant în susţinerea structurilor Forţelor Navale Române.

Distincţia conferită unității comandate de contraamiral de flotilă Cornel ROGOZAN, constituie o confirmarea profesionalismului cu care personalul unității își îndeplinește misiunile.

BackShare:   

Loading data ...