Menu
31 mai 2017
Persoană de contact: Cpt.cdor Mihai Egorov


31 mai 2017, Strâmtoarea Bonifaccio

Cap compas Ajaccio!

Lacrimi, strângeri în braţe, emoţii, sărutări întrerupte de comenzi militare, toate parcă şi-au dat întâlnire marţi, 23 martie, în Portul Militar Constanţa la ceremonia de plecare a Navei Şcoală Mircea într-un nou marş de instrucţie şi reprezentare. Prieteni, rude şi părinţi ai studenţilor de anul II ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi elevilor de anul I ai Școlii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”, au invadat practic dana dintre fregatele T22 încercând să petreacă o moleculă de timp în plus cu cei de care vor fi despărţiţi timp de patru luni; patru luni în care deopotrivă, elevii şi studenţii se vor instrui şi vor trăi experienţe unice la bordul legendarului velier românesc, patru luni care vor reprezenta însă o etapă care le poate marca definitoriu evoluţia viitoare în carieră. „Mircea şlefuieşte caracterele; NS Mircea transformă copii în bărbaţi” – cu femininul adecvat, sunt doar două dintre sintagmele pe care le auzim aproape obsesiv la fiecare ceremonie de plecare a navei în marşul de instrucţie. Pentru tinerii de la bord, Mircea reprezintă o provocare căreia trebuie să-i facă faţă, NS Mircea va fi o călătorie iniţiatică în abisul cunoaşterii tainelor marinăriei – deşi cuvintele pompoase nu rezonează foarte bine la bordul acestei nave -, NS Mircea va fi cu siguranţă un moment T0 în viaţa fiecăruia.
140 de oameni, incluzându-i aici pe cei doi cadeţi bulgari care s-au ambarcat în preziua plecării, cu visele şi speranţele lor au plecat într-un nou marş al NS Mircea. Fiecare marş al legendarului velier românesc este unic prin rută, participanţi, experienţe şi amintiri. Ar trebui să menţionăm doar primul marş executat în 1939, la mai puţin de două luni de la intrarea navei în serviciul Marinei Militare; traversadele Oceanului Atlantic din anii 1976, 2004 şi 2009; marşul din 2013 care a reprezentat reîntoarcerea marinarilor români pe Sfântul Munte Athos după 80 de ani de absenţă sau chiar la marşul din anul 2014 când NS Mircea a participat la Regata Mării Negre, prima competiţie nautică organizată de Sail Training International în Marea Neagră. În acest an, dincolo de festivalurile nautice la care va participa NS Mircea, marşul este unul special deoarece la bord se vor instrui 110 cadeţi germani; datorită faptului că velierul Gorch Fock II, aparţinând Marinei Militare Germane se află în reparaţii, NS Mircea a fost ales pentru instruirea acestor cadeţi şi este o mândrie pentru Forţele Navale Române.
Până să înceapă această premieră la bordul navei, vor trece puţin peste două luni timp în care velierul românesc va acosta în 7 porturi din 5 ţări.
Pentru cei care n-au fost pe Mircea, cred că viaţa la bordul unui velier este simplă şi aduce cu perioada romantică a navigaţiei; dar realitatea este diferită. Mircea este frumos văzut din afară şi greu, văzut de pe navă. Iar prima săptămână din marş, la bordul NS Mircea, a fost una dificilă pentru studenţi, elevi dar deopotrivă pentru instructori şi membri ai echipajului. Cunoaşterea navei, dormitul în hamac, primele urcări în arboradă, trecerea prin strâmtorile Bosfor, Dardanele, Messina şi Bonifaccio, desfăşurarea pe vergi, determinarea punctului navei cu ajutorul sextantului, traiul în comun în cazărmile navei şi numeroasele servicii, au umplut timpul cadeţilor aflaţi la bord. Şi, aşa cum recunosc fiecare dintre ei, de la deşteptare, urmată de înviorarea care constă în urcatul în arboradă şi până la stingere, puţine sunt momentele în care elevii şi studenţii au timp liber. Un timp liber în care în multe zile, sateliţii s-au vorbit parcă să ocolească ruta aleasă de Mircea şi astfel cu toţii trebuie să înveţe şi să învăţăm să comunicăm şi să ne ascultăm unii pe ceilalţi la bord.
Deja velele au fost învergate şi se aşteaptă vântul potrivnic între Ajaccio şi Vigo (primele două porturi din acest marş) pentru ca NS Mircea să navige pentru prima dată în acest marş ajutându-se de forţa vântului.
La bordul NS Mircea se fac ultimele pregătiri – bricuirea punţii, lustruirea alămurilor – pentru primul port de escală al navei, Ajaccio, din Insula Corsica. Un port de escală în premieră pentru NS Mircea, care îşi va duce cadeţii prin locurile copilăriei lui Napoleon Bonaparte.
Şi cum la bordul navei, este ambarcat locotenentul Nicolae Aurel Napoleon, escala din Ajaccio va aduce în premieră ...un Napoleon oraşul naşterii lui Napoleon Bonaparte.
Dar despre un Napoleon pe urmele lui ... Napoleon, veţi citi în corespondenţa viitoare.