Menu
08 ianuarie 2018


DESCHIDEREA NOULUI AN DE INSTRUCŢIE ÎN FORȚELE NAVALE ROMÂNE

Marinarii Militari au participat luni, 8 ianuarie, la festivitățile de deschidere a noului an de instrucţie în Forţele Navale Române.
În anul care s-a încheiat, prin misiunile desfășurate alături de țările partenere, Forţele Navale au demonstrat că structurile sale de conducere și execuție dețin resursele necesare și au capacitatea de punere în aplicare a procedurilor de operare la standardele NATO pentru lupta împotriva amenințărilor de orice natură – pe mare, subacvatice și aeriene.
În plus, prin Nava Școală „Mircea”, marinarii militari sunt ambasadori ai României și mesageri ai păcii pe apele internaționale. În anul 2017, velierul a efectuat un marș de instrucție în Marea Baltică, perioadă în care s-au instruit la bord aproape de 100 de cadeți germani ai Academiei Navale din Germania. Sistemul de pregătire profesională al Forțelor Navale Române corespunde standardelor de competivitate și performanță ale Alianței și ale Uniunii Europene.
Pentru anul 2018, Marina Militară Română își propune să pună în practică strategia de securitate a României și să îndeplinescă angajamentele asumate de țara noastră în cadrul sistemului de securitate internațională din care face parte.