Menu

MISIUNI

  Redacția Mass-Media a Forțelor Navale contribuie prin mijloace specifice la îndeplinirea obiectivelor de imagine publică, informare internă a personalului și realizare a transparenței activităților Forțelor Navale.

  Activitatea redacţiei Mass-Media a Forţelor Navale se desfășoară în conformitate cu principiile constituționale ale libertății presei și ale libertății de exprimare și de creație, cu respectarea prevederilor ordinelor și instrucțiunilor în vigoare.
  Obiectivele activității de producție publicistică desfășurate în cadrul redacţiei Mass-Media a Forţelor Navale sunt structurate pe următoarele direcții:
  ● promovarea imaginii Forțelor Navale Române prin intermediul produselor mediatice realizate;
  ● informarea publică directă și transmiterea informațiilor de interes public, referitoare la Forțele Navale, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  ● informarea internă a personalului din toate structurile subordonate Statului Major al Forțelor Navale;
  ● atragerea tinerilor spre o carieră în Forțele Navale;
  ● informarea personalului pe timpul desfășurării aplicațiilor, exercițiilor sau altor activități speciale și asigurarea materialelor media necesare pentru reprezentarea Forțelor Navale.
  Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale contribuie la mediatizarea imaginii Forțelor Navale la nivel național, prin colaborări cu Trustul de Presă al M.Ap.N. și Direcția Informare și Relații Publice.
  De asemenea, pentru informarea corectă și oportună a publicului, Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale furnizează informații înregistrate și date pentru redacțiile radio-TV ale posturilor locale de radio și televiziune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.