Menu

PRODUSE MEDIATICE

     - REDACȚIA PRODUCȚII AUDIO – VIDEO
Realizează emisiunile de radio și televiziune „Scutul Dobrogei”, precum și alte producții audio-video necesare Forțelor Navale Române.
   Emisiunea de televiziune "Scutul Dobrogei"
Prima redacție teritorială a fost înființată în anul 1991 și avea ca misiune principală crearea și menținerea unei bune imaginii publice a instituției militare, în special în zona de sud-est a țării. În prezent, Centrul Media al Forțelor Navale realizează emisiunea de televiziune cu durata de 30 minute, o dată la două săptămâni. Emisiunea de televiziune "Scutul Dobrogei", poate fi urmărită pe postul de televiziune Litoral TV, duminică în intervalul 10-10.30 şi în reluare, miercuri de la ora 14.20. De asemenea, emisiunea de televiziune "Scutul Dobrogei", poate fi urmărită pe postul de televiziune Dobrogea TV, duminică în intervalul 13.30-14.00
   Emisiunea de radio "Scutul Dobrogei"
Redacție teritorială a fost înființată în anul 1991, având aceeași misiune comună odată cu cea a redacției TV, și anume crearea și menținerea unei bune imagini publice a instituției militare în zona de sud-est a țării.
În prezent, emisiunea radio este realizată săptămânal și are durata de 30 minute, fiind difuzată pe postul Radio România Constanța, în fiecare sâmbătă în intervalul orar 21.05-21.35.

- REDACȚIA PUBLICAȚII SCRISE ȘI ELECTRONICE
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale realizează revista „Marina Română”, albume și alte publicații necesare prezentării Forțelor Navale Române.
     Revista "Marina Română"
A fost înființată la data de 15 iunie 1990, iar încadrarea cu personal a început cu luna octombrie a aceluiași an; primul număr a apărut pe 20 decembrie 1990, într-un tiraj de 2.000 de exemplare, toate revistele fiind difuzate gratuit în unități militare.
La data de 23 iulie 2004 - Ziua Presei Militare, la Ediția a IV-a a Galei Jurnaliștilor Militari, Redacției "Marina Română" i s-a decernat premiul STANDARD NATO pentru, "grafica modernă și conținutul tematic, corespunzătoare standardelor euroatlantice ale publicației periodice editate de Statul Major al Forțelor Navale".
În decursul timpului, deși au fost schimbări în cadrul colectivului redacțional, revista a evoluat și a fost adaptată permanent din punct de vedere al conținutului, al paginației și al formei. În prezent, revista apare odată la două luni, într-o ținută grafică modernă, integral color, adresându-se personalului din unitățile militare, precum și publicului larg..