Menu
  Index


Colonel Constantin Petrescu (1864-1866)


Colonelul Constantin Petrescu s-a numărat printre primii ofițeri ai Flotilei Munteniei. În anul 1850, când Flotila Munteniei s-a constituit într-un corp aparte, a fost numit comandant al acestei flotile. Din anul 1860, ajutor al primului comandant al Corpului Flotilei. La conducerea Flotilei unite a Principatelor Unite a fost numit având gradul de locotenent-colonel (24 ianuarie 1863), în această funcție primind și gradul de colonel (din 24 ianuarie 1865).


Locotenentul Constantin Petrescu s-a numărat printre primii ofițeri ai Flotilei Munteniei, fiind comandantul celor trei șalupe canoniere intrate în dotare în 1845.
O perioadă a fost și comandant de punct. Prin Decretul nr. 122 din 5 iulie 1850 Flotila Munteniei s-a constituit într-un Corp aparte, căpitanul Constantin Petrescu fiind numit primul comandant al acestuia.
În perioada războiului Crimeii (1853-1856), șalupele canoniere ale flotei muntene au îndeplinit misiuni de luptă în folosul armatei ruse. Astfel, într-un raport din 21 iunie 1854, Constantin Petrescu arăta că șalupele erau solicitate să treacă în Dobrogea tunuri, care cu fân… și alte asemenea poveri.
După Unirea Principatelor, prin O. Z. din 6 octombrie 1860, ministrul de Război, generalul Ioan Emanoil Florescu a dispus unirea Flotilelor celor două Principate într-un singur corp, Constantin Petrescu fiind numit ajutor al colonelului Steriade, primul comandant al Flotilei. Prin același ordin a primit misiunea să inspecteze flotila Munteniei, în scopul completării și îmbunătățirii materialului și efectivelor noului corp de flotilă înființat. Prin O. Z. nr. 174 din 22 octombrie 1860 s-a decretat unirea definitivă a flotilelor, căpitanul Petrescu fiind confirmat în funcția de ajutor al comandantului Corpului Flotilei.
A fost comandantul Corpului Flotilei între 5 august 1864 și 1866, perioadă scurtă dar în care a proiectat administrarea mai eficientă a Flotilei, mutând locația comandamentului de la Ismail la Brăila, în locul numit "Pescăria".