Menu
  Index


Amiral dr. Gheorghe Marin (2004-2006)


Gheorghe Marin (n. 1952, Negru Vodă, jud. Constanța) - absolvent al Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" din Constanța în anul 1974, cu gradul de locotenent - a fost, între anii 1989-1995, șeful Centrului de Calcul al Marinei Militare. În anul 1993 a obținut titlul de doctor în științe militare - devenind primul doctor în științe militare din Marină. În perioada 1999-2003 a fost comandantul (rectorul) Academiei Navale "Mircea cel Bătrân". A fost numit în funcția de șef al Statului Major al Forțelor Navale având gradul de contraamiral (acordat în anul 2003), primind apoi gradul de viceamiral (2005). Din 12 septembrie 2006, prin Decret al Președintelui României, este șef al Statului Major General, fiind pentru prima oară în istoria Armatei României când un comandant al Forțelor Navale este consacrat în fruntea acestei instituții. La 3 noiembrie 2006 a primit gradul de amiral. Este, între altele, Doctor Honoris Causa al Universității "Dunărea de Jos" din Galați și membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (din 2006).


Amiralul Gheorghe Marin s-a născut la 1 ianuarie 1952, în comuna Negru Vodă, jud. Constanța. După absolvirea liceului, în anul 1970, a devenit student al Facultății de Navigație din cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" din Constanța, pe care l-a absolvit în anul 1974, cu gradul de locotenent.
După absolvire a fost repartizat comandant al Serviciului Transmisiuni la bordul unei vedete purtătoare de rachete.
În perioada 1978-1980 a fost ofițer-elev al Facultății de Arme din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare București, pe care a absolvit-o al doilea din promoție, fiind numit comandant de vedetă purtătoare de rachete în cadrul Brigăzii 29 Vedete Mangalia.
Între 1981-1985 a fost ofițer în Biroul de automatizare a conducerii trupelor în Statul Major al Forțelor Navale.
În anii 1982-1983 a urmat Cursul postacademic de analiști de Stat Major la Academia de Înalte Studii Militare București iar în perioada 1982-1987, a urmat cursurile Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București.
În perioada 1985-1989 a fost șeful Atelierului de Proiectare-Programare din cadrul Centrului de Calcul al Forțelor Navale iar între 1989-1995 șeful Centrului de Calcul al Marinei Militare.
În anul 1990 a absolvit Cursul de inginer de sistem la Centrul de Perfecționare în Informatică de pe lângă Comisia Națională de Informatică.
În anul 1993 a obținut titlul de doctor în știinte militare – specializarea Cercetare Operațională, cu teza "Fundamentarea complexă a procesului decizional privind folosirea în luptă a forțelor de lovire ale Marinei Militare", fiind primul doctor în științe militare din Marină.
Între anii 1995-1999 a fost comandantul Brigăzii de Cercetare și Observare Radioelectronică a Marinei Militare. În anul 1999 a urmat Cursul internațional de strategie și economie a apărării la Colegiul "George C. Marshal" din Germania.
În perioada 1999-2003 a fost comandantul (rectorul) Academiei Navale "Mircea cel Bătrân". În anul 2000 a absolvit Colegiul Național de Apărare București, iar în anul 2002 a obținut masteratul în domeniul Management-marketing în transporturi navale, porturi, zone libere și burse.
Între anii 2003-2004 a fost director al Statului Major General. Totodată, a participat la Seminarul anual pentru generali și amirali "SILK ROAD 2002" la Centrul de pregătire PfP din Ankara (2002) și a urmat Cursul pentru generali și amirali la Colegiul NATO din Roma (2003).
La 1 aprilie 2004 a fost numit șeful Statului Major al Forțelor Navale.
Este autorul a 30 de lucrări, printre care: "Generarea de rapoarte pe baze de date. Metodologie de aplicații" (1999), "Visual Fox Pro 5.0. Programare prin exemple" (1999), "Baze de date pentru aplicații Desktop" (1999), "Baze de date relaționale. Concepte Fox Pro. Aplicații" (2000), "Multimedia ToolBook. Utilizare și programare" (2001), "Introducere în AutoLisp prin exemple" (2001), "Activitatea Statelor Majore în viziunea forțelor armate NATO" (2001), "Limbajul C-Programare prin exemple" (2001), "Cercetări operaționale. Programare liniară" (2002), "Limbajul C – modurile text și grafic – prin exemple" (2002), "Cercetări operaționale. Grafuri. Teoria așteptării. Teoria deciziei" (2003), "Limbaje MySQL si PHP. Programare WEB sub Windows" (2003), "Proiectare asistată de calculator. AutoCAD și AutoLISP" (2004), opt manuale, printre care "Folosirea calculatorului specializat CE-600 în rezolvarea calculelor tactice pentru folosirea în luptă a forțelor și a problemelor de cinematică navală", "Calculatorul CE-109, programe pentru calcule de dragaj și minare"; nouă tratate de specialitate, printre care "Conducerea în domeniul militar" (1989), "Câmpul de luptă cibernetizat" (1991), "Riscul și decizia militară" (1994), "Puterea maritimă și diplomația navală" (1998), "Tehnici de elaborare a aplicațiilor pentru baze de date" (1999) și "Utilizarea Forțelor Navale în operații de sprijin al păcii" (2000).
De asemenea, a publicat peste 35 de articole, printre care "Simularea navală și rolul ei în pregătirea acțiunilor de luptă", în "Buletinul Marinei Militare" nr. 1/1992, "Automatizarea și cibernetica tehnicii de guvernare a navelor militare", în "Buletinul Marinei Militare" nr. 1/1994, "Aplicații ale inteligenței artificiale în domeniul militar", în "Buletinul Marinei Militare" nr. 1/1994, "Modern conceptions in the modelling of the resources allocation", în "UN International Journal", 1995, IANCRE New York, USA, "Noi coordonate ale actului decizional militar", în "Buletinul Marinei Militare" nr. 2/1995, "Sistemul cibernetic de acțiune submarin-antisubmarin", în "Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare" nr. 2/1997, "Analiza sistemică a eficienței economice a sistemelor militare", în "Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare" nr. 2/1998, "Managementul riscului. Metode și procedee de optimizare a deciziilor în condiții de risc", în "Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare nr. 1/1999", "Opinii privind relația executant-manager-lider" (2000), "Componenta informatică a războiului informațional" (2001), "Considerații privind rolul forțelor navale într-o mare închisă" (2001), "Dezvoltarea economică și resursele umane" (2001), "Crearea de componente Active X cu visual Fox-Pro AOI/LCK" (2001), "Folosirea fișierelor de sunet în Multimedia ToolBook" (2001), "Optimizare euristică" (2001), "Tehnologii client/server în proiectarea bazelor de date cu Visual C ++" (2001).
În perioada 1994-1995 a făcut parte din comitetul de redacție al "Buletinului Marinei Militare".
Este membru al Asociației Generale a Economiștilor din România (1999), membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință (2000), membru al Asociației Internaționale a Profesorilor de Marină (2000), membru al Asociației Balcanice a Mediului (BENA) (2000), membru în Consiliul științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" (2000), membru al Fundației Colegiului Național de Apărare (2000), membru al Asociației "George C. Marshal" - România (2000).