Menu
  Index


CAPITOLUL 10

DE LA COMANDAMENTUL MARINEI MILITARE LA STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE

,,Marina Română, prin existența sa,
constituie unul din simbolurile autentice
ale trăirii noastre milenare în vatra strămoșească”

Traian Băsescu,
ministrul Transporturilor, 1991

     Perioada imediat următoare revoluției din decembrie 1989 a adus o nouă organizare a Comandamentului Marinei Militare cauzată de transformările politice care au cuprins România odată cu prăbușirea regimului comunist și instaurarea instituțiilor democratice.
     În aceste condiții, reînviindu-se tradiția apărării fluvio-maritime, a fost înființat Comandamentul Flotei Maritime, transformat apoi în Comandamentul Operațional Naval, iar ulterior în Comandamentul Flotei și Componenta Operațională Navală. La fluviu au fost înființate Comandamentul Flotilei de Dunăre și Flotila de Dunăre, transformate în Componenta Fluvială și ulterior în Serviciul Fluvial, subordonat Comandamentului Flotei .
     Amplul proces de reformă a Armatei României, început în anul 1990 cu scopul dezvoltării interoperabilității cu forțele armate ale statelor membre ale NATO a implicat, evident, și restructurarea Forțelor Navale.
Începând cu prima parte a anului 1990, Comandamentul Marinei Militare a suferit o serie de modificări la nivel de comandă și organizatoric. Astfel, comandantul Marinei Militare, contraamiralul Mihai Aron, a fost eliberat din funcție la 12 aprilie 1990, fiind numit consilier principal al ministrului Apărării Naționale. În funcția rămasă vacantă a fost investit contraamiralul Gheorghe Anghelescu .
     În luna mai 1990, sediul Comandamentului Marinei Militare a fost redislocat din cazarma 1369 aparținând Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” în cazarma 477 preluată de la O. N. T. Litoral, clădire din care s-a mutat în anul 1985 .
     Pe aceeași linie, în ziua de 30 noiembrie 1993, conform Ordinului General al ministrului Apărării Naționale nr. O. G. 30.08.1993, începând cu data de 30 noiembrie 1993, Comandamentul Marinei Militare a fost reorganizat în Statul Major al Marinei Militare (U. M. 02150). De asemenea, la sfârșitul anului 1993 viceamiralul Gheorghe Anghelescu a fost numit șef al Statului Major al Marinei Militare, iar contraamiralul Constantin Iordache prim locțiitor al șefului Statului Major al Marinei Militare .
     În conformitate cu ordinul ministrului Apărării Naționale nr. 0626 din 4 august 1994, în cadru marinei Militare s-a constituit Comandamentul Flotei Maritime.
     Una dintre primele exerciții tactice de după revoluție s-a desfășurat între 26 iunie-4 iulie 1990. Aplicația tactică de comandament pe hartă, cu transmisiuni în teren a fost condusă de C. M. M., cu tema ,,Realizarea dispozitivului operativ și conducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației de apărare a litoralului și fluviului. Respingerea acțiunii inamicului în Delta Dunării și zona lacurilor. Cooperarea cu celelalte forțe teritoriale la apărarea litoralului în condițiile folosirii intense de către inamic a grupărilor navale de lovire, desantului maritim și aerian, trupelor aeromobile și de cercetare-diversiune”. În același timp, C. M. M. a condus aplicația de comandament pe hartă cu transmisiuni în teren, conform aprobării prim adjunctului ministrului Apărării Naționale din 5 iunie 1990. La aplicație au participat comandamentele Marilor Unități și unităților subordonate C. M. M. și grupe operative din comandamentul Armatei 1, C.A.A.T., C.Av.M., C. T.Gr., C.Ap.C. și Statul Major General al Gărzilor Naționale .
     În perioada 3-10 iunie 1991 s-a desfășurat aplicația de comandament cu trupe executată cu aviația militară, sub denumirea IUNIE-91, cu tema ,,Trecerea M. M. de la starea de război prin mobilizare. Pregătirea și ducerea operației de apărare a Dobrogei”. În luna septembrie, C.M.M. a condus aplicația tactică cu trupe DANUBIU ‘91. Tema exercițiului a fost ,,Trecerea forțelor MM de la Starea de pace la starea de război prin mobilizare. Pregătirea și ducerea operației de apărare în nordul Dobrogei” .
     Comandamentul Marinei Militare suferă primele schimbări sub aspect organizatoric, în martie 1992, prin desființarea compartimentului ,,Ofițer relații externe, activități de ceremonial”, cu aceeași dispozițiune înființându-se compartimentul ,,Birou relații cu presa”, cu cinci ofițeri și un salariat civil .
     În ziua de 30 noiembrie 1993 Conform Ordinului General al ministrului Apărării Naționale nr. O. G. 30.08. 1993, începând cu data de 30.11.1993, Comandamentul Marinei Militare se reorganizează în Statul Major al Marinei Militare (U. M. 02150).


Reprezentanți ai flotelor țărilor participante la aplicația „Partner Maritim '94”.
În centru, șeful Statului Major al Marinei Militare, viceamiral Gheorghe Anghelescu

     Reorganizarea Comandamentului Marinei Militare a reprezentat o perioadă de început și pentru forțele navale dislocate pe Dunăre. Astfel, la 15 aprilie 1995, în portul Brăila a avut loc festivitatea oficială de reînființare a Flotilei de Dunăre. Momentul a fost marcat prin citirea O. Z. al șefului Statului Major al Marinei Militare emis cu această ocazie, în baza Ordinului General al ministrului Apărării Naționale: În conformitate cu Ordinul General 4/1995 al ministrului Apărării Naționale, la 30 martie 1995 se constituie Comandamentul Flotilei de Dunăre care va funcționa în garnizoana Brăila. Prin constituirea Flotilei de Dunăre se continuă frumoasele și glorioasele tradiții de luptă care datează din 22 octombrie 1860 când, prin Î.O.Z. al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ia ființă această componentă importantă a dispozitivului de apărare a țării. De-a lungul existenței sale, până în 1960 când a fost desființată, Flotila de Dunăre a participat activ la toate războaiele duse de poporul nostru pentru cucerirea Independenței, formarea și menținerea Statului Național Unitar Român, îndeplinindu-și cu cinste misiunile încredințate. Acesta este, de fapt, actul de naștere al acestei mari unități operative, subordonată Statului Major al Marinei Militare, circumscris procesului de reorganizare și modernizare a sistemului militar din țara noastră. Navele militare din portul Brăila, în frunte cu cele mai noi și moderne - monitoarele ,,Mihail Kogălniceanu” și ,,I. C. Brătianu”, având arborat marele pavoaz, cu echipajele la front, au dat onorul oficialităților militare și civile prezente la ceremonial: viceamiral Gheorghe Anghelescu, șeful Statului Major al Marinei Militare, contraamiralii Petre Ivancu și Virgil Stoica, precum și generali și ofițeri, personalități ale administrației locale. Cu această ocazie, s-a dat citire și Ordinului ministrului Apărării Naționale, domnul Gheorghe Tinca, prin care au fost numiți la comanda Flotilei de Dunăre, căpitanul de rangul 1 Corneliu Rudencu, iar la comanda celor două brigăzi care o compun, căpitanii de rangul 2 Petre Cioromele și Ioan Costi.


Acordarea drapelului de luptă Flotilei de Dunăre

     Conform noii structuri organizatorice a armatei, la 10 august 1995 șeful Statului Major al Marinei Militare, viceamiralul Gheorghe Anghelescu, a fost avansat la gradul de amiral.
     Prezență activă în cadrul Parteneriatului pentru Pace, Statul Major al Marinei Militare a organizat și condus, în perioada 8-13 iunie 1995, o aplicație în Marea Neagră alături de forțe navale NATO, cu numele de cod COOPERATIVE RESCUE ’95. La această aplicație având ca temă căutarea și salvarea pe mare, a participat o grupare de nave aparținând forțelor NATO compusă din fregatele ,,Iacob van Heemskerck”- Olanda, ,,Adrias”- Grecia, ,,Grecale”- Italia, ,,Akdeniz”- Turcia, comandată de comandor Nicholas van der Lugt (Olanda) și o grupare navală română formată din navele purtătoare de rachete ,,Zborul”, ,,Pescărușul”, ,,Lăstunul”, fregata ,,Amiral Eustațiu Sebastian” și remorcherul ,,Grozavul”, comandată de căpitan de rangul 2 Valentin Botezatu.
     Gruparea navală NATO a acostat în portul Constanța în dimineața zilei de 8 iunie. În aceeași zi, comandantul grupării, însoțit de comandanții de nave, au fost primiți de șeful Statului Major al Marinei Militare, viceamiralul Gheorghe Anghelescu.


Viceamiralul Ioanis Stacsas, comandantul Marinei Militare elene,
împreună cu viceamiralul Gheorghe Anghelescu, șeful Statului Major al Marinei Militare
și contraamiralul Constantin Iordache. 10 iunie 1995

     Între 8-12 iunie 1995, s-au desfășurat exerciții de ,,acomodare”, absolut necesare desfășurării unei activități de asemenea anvergură. Au fost stabilite elementele de detaliu privind manevrele și activitățile care urmau să se desfășoare pe mare, exerciții de transmisiuni, întâlniri sportive, vizitarea de către echipaje a orașului Constanța și a navelor străine de către populația orașului. Exercițiul desfășurat marți, 13 iunie 1995, a avut ca scop efectuarea unor exerciții de comunicații, verificarea posibilităților de comunicare prin radio, căutarea și salvarea pe mare, conducerea forțelor navale și aeriene dintr-un centru unic și planificarea și executarea unor acțiuni în care sunt angrenate nave ale mai multor națiuni într-o operație combinată. La această aplicație finalizată cu succes au participat 101 ofițeri și 832 maiștri militari, gradați și soldați din țările membre NATO și 47 ofițeri și 279 maiștri militari, subofițeri și militari în termen români .
     În perioada 15-19 mai 1995 s-a desfășurat prima activitate din România în cadrul Parteneriatului pentru Pace, la care au participat alături de ostași români, trupe de uscat din NATO, aceasta fiind prima colaborare pe uscat, din istoria armatelor română și olandeză. Cadrul acestei colaborări a fost aplicația tactică DELTA ’95, cu tema ,,Acțiunile plutonului de infanterie marină pe timpul participării la paza și siguranța unei nave de transport ajutor umanitar în condițiile prezenței în Delta Dunării a unor elemente ostile”.
     În perioada 21-27 iulie 1996, a avut loc cea mai complexă aplicație militară de până acum din Marea Neagră, COOPERATIVE PARTNER ’96. La această amplă acțiune găzduită de țara noastră în cadrul Parteneriatului pentru Pace au participat în total 29 de nave de luptă și auxiliare aparținând flotelor a 9 țări, infanterie marină și aviație .
     La 23 noiembrie 1996 la Brăila a avut loc festivitatea înmânării pavilionului de luptă monitorului ,,Lascăr Catargiu” intrat în compunerea Flotilei de Dunăre. Ceremonia a fost onorată de prezența amiralului Gheorghe Anghelescu, șeful Statului Major al Marinei Militare și a contraamiralilor Gheorghe Becheș, consilier pentru Marina Militară la Ministerul Apărării Naționale, Ștefan Bența, inspector la Statul Major General, comandorul Ion Vochițu, locțiitor al șefului Statului Major al Marinei Militare, comandorul Petre Cioromele, șeful Statului Major al Flotilei de Dunăre, colonelul Nicu Apostu, comandantul Corpului 10 Armată.


Înmânarea pavilionului de luptă monitorului „Lascăr Catargiu”
de către viceamiralul Gheorghe Anghelescu, șeful Statului Major al Marinei Militare.
Brăila, 23 noiembrie 1996

     La 1 mai 1997, contraamiralul Traian Atanasiu a fost numit șeful Statului Major al Marinei Militare, acesta înlocuindu-l pe amiralul Gheorghe Anghelescu. În virtutea procesului de reorganizare al Statului Major al Marinei Militare și de aliniere a acestei structuri de comandă la standardele forțelor navale din cadrul NATO, prin Decretul Prezidențial nr 413 din 26 noiembrie 1998, șeful Statului Major al Marinei Militare, contraamiral Traian Atanasiu, a fost avansat la gradul de viceamiral .
     În spiritul ,,Parteneriatului pentru Pace”, România a organizat o dată la doi ani exercițiul tactic fluvial DUNĂREA ’97 în cadrul Programului individual de Parteneriat între România și NATO. La acest exercițiu, planificat de șeful Statului Major al Marinei Militare, contraamiralul Traian Atanasiu și condus de comandantul Flotilei de Dunăre, comandorul Petre Cioromele, au participat nave de luptă și auxiliare din Forțele Fluviale ale României, unități de infanterie și aviație românești, șalupe grănicerești de pază și patrulare, șalupe ale Căpităniilor de port Brăila și Galați. Șeful Statului Major General al Armatei generalul de Divizie Constantin Degeratu a invitat să partticipe la exercițiu pe șefii Statelor Majore Militare NATO și ale statelor riverane Dunării, pe comandanții unor comandamente NATO, precum și pe atașații militari acreditați la București. Organizatorii acestui execițiu tactic și-au propus ca tematică desfășurarea operațiunilor de asistență umanitară și evacuare a necombatanților dintr-un raion fluvial concomitent cu aplicarea măsurilor de embargou pe fluviu. Scopul preconizat a fost Promovarea ideilor de parteneriat și întărirea încrederii și stabilității între țările riverane Dunării prin antrenarea forțelor participante în organizarea și desfășurarea misiunilor umanitare și de menținere a păcii în raioane fluviale, folosind proceduri specifice NATO. Aplicația s-a desfășurat în raionul Brăila-Gropeni.


Contraamiralul Traian Atanasiu, șeful Statului Major al Marinei Militare,
conduce ședința de bilanț a exercițiului național „Dunărea 97”. August 1997.

     Aplicația multinațională BRIZA MĂRII ’97 s-a desfășurat în raionul maritim din apropierea coastelor Crimeii, în cadrul programului Parteneriat pentru Pace, între țările membre NATO și partenere. Sâmbătă, 23 august 1997, după obișnuita revistă de front a efectivelorr, efectuată de contraamiralul Traian Atanasiu, șeful Statului Major al Marinei Militare, fregata ,,AMIRAL BĂRBUNEANU”, comandată de căpitan-comandorul Vasile Giosan a părăsit portul Constanța, îndreptându-se către punctul de întâlnire stabilit în ordinul de operații al exercițiului, o bază militară de pe malul lacului Donuzlav (la 30 de mile marine NE de Sevastopol). Desfășurată sub conducerea Statului Major al Marinei Militare Ucrainiene, aplicația SEA BREEZE ‘97 a reunit forțe navale și aeriene din Bulgaria, Georgia, România, S.U.A., Turcia și Ucraina, în scopul antrenării forțelor multinaționale în operațiuni de menținere a păcii și de acordare a asistenței umanitare .
     În perioada 14-27 iunie 1998 Statul Major al Marinei Militare a organizat COOPERATIVE PARTNER ’98, cea mai amplă acțiune desfășurată în bazinul Mării Negre până la acea dată, sub auspiciile Parteneriatului pentru Pace. Aplicația s-a desfășurat în zona Constanța și au participat forțe maritime, amfibii și aeriene din Bulgaria, Grecia, Italia, Turcia, Ucraina, SUA și o grupare STANAVFORMED, aparținând NATO. Obiectivele principale ale acțiunii au fost promovarea înțelegerii mutuale, a încrederii și cooperării între forțele și personalul NATO și cele ale națiunilor partenere, exersarea comenzii și a controlului în operațiunile maritime și amfibii comune, desfășurarea operațiunilor maritime combinate, conform procedurilor și standardelor NATO.
Apreciindu-se eforturile comenzii Marinei Militare, prin decretul Prezidențial nr 413 din 26 noiembrie 1998, șeful Statului Major al Marinei Militare, contraamiral Traian Atanasiu, a fost avansat la gradul de viceamiral.


Vizita la Statul Major al Marinei Militare a reprezentanților marinelor participante la
„Cooperative Partner 98”. Constanța, 23 iunie 1998.

     În perioada 18-21 aprilie 2000 la Istanbul a avut loc cea de-a treia Reuniune a comandanților Marinelor Militare din Marea Neagră, România fiind reprezentată la această activitate de viceamiralul Traian Atanasiu, șeful Statului Major al Forțelor Navale, secondat de căpitan-comandorii Mircea Nica, ofițer în Statul Major al Forțelor Navale și de locotenent-colonelul Adrian Claudiu Stanislav, atașatul Apărării României la Ankara .
     Pe parcursul anului 2000 s-a desfășurat și cea mai mare operațiune NATO/PfP desfășurată în zona de sud a Europei Centrale în acest an a fost organizată de Statul Major al Forțelor Navale Române în colaborare cu Comandamentul European al S.U.A. (EUCOM), reprezentat de Corpul de Infanterie Marină din Europa (MARFOREUR) și s-a înscris în sfera cooperării NATO cu țările partenere. Scenariul exercițiului de asistență medicală MEDCEUR 2000 aflat la a doua ediție, a fost asimilat ca parte integrantă în scenariul RESCUE EAGLE 2000. Țările participante au fost România, Moldova, Grecia, SUA, Italia, Turcia, Franța, Germania, iar observatori din Africa de Sud, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Slovacia, Ungaria. Concepția operațiunii s-a referit la stabilirea unui Stat Major și coordonarea operațiunilor de asistență pentru populația afectată în vederea stabilizării situației și protejării vieților și bunurilor; evacuarea persoanelor sinistrate pentru a asigura condiții de securitate medicală; la încheierea operațiunilor umanitare, forțele de ajutorare și cele multinaționale se vor reorganiza și supune autorităților naționale .
     În conformitate cu compunerea de pace a Armatei României, la data de 13 decembrie 2000, structura Forțelor Navale era următoarea:
1. Statul Major al Forțelor Navale;
2. Comandamentul 9 Operațional Întrunit ,,Dobrogea” (având în subordine Batalionul 34 Transmisiuni);
3. Flota Maritimă, cu:
a) Comandamentul Flotilei 1 Maritime;
b) Flotila 2 Maritimă;
c) Unități subordonate Flotei Maritime.
4. Flotila Fluvială ,,Mihail Kogălniceanu”, cu:
a) Brigada 24 Fluvială;
b) Brigada 24 Fluvial-Maritimă;
c) unități subordonate Flotilei Fluviale.
5. Mari Unități și Unități subordonate Statului Major al Forțelor Navale.
     Participarea României la misiunile militare ale Alianței nord-atlantice a necesitat o reîmprospătare a cadrelor de conducere din cadrul Statului Major al Forțelor Navale. În acest sens, la 1 ianuarie 2002, contraamiralul Corneliu Rudencu a fost înaintat la gradul de viceamiral și numit șef al Statului Major al Forțelor Navale.
     Reorganizarea Statului Major al Forțelor Navale a impus dislocarea acestei structuri de comandă din garnizoana Constanța în garnizoana București. Astfel, la 3 februarie 2003 a avut loc la București, în Băneasa, inaugurarea noului sediu al Statului Major al Forțelor Navale, în prezența ministrului Apărarii Naționale, dr. Ioan Mircea Pașcu, a șefului Statului Major General, general de armată Mihail Popescu și a șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Corneliu Rudencu. Au fost remarcate noua înfățișare dată vechii clădiri, dotările actuale, condițiile de muncă asigurate pentru personalul dislocat din garnizoana Constanța.
     Această redislocare a garnizoanei de reședință a Statului Major al Forțelor Navale la București a necesitat organizarea unei structuri de comandă, subordonată acestuia, care să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a misiunilor de la mare. În acest sens, Comandamentul Operațional Naval - înființat cu misiunea de conducere operațională a Forțelor Navale - și-a început în mod oficial activitatea la 31 martie 2003. Noua structură a fost înființată prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a preluat responsabilitățile operaționale de la fostul Comandament al Flotei Maritime, precum și unele atribuții ale Statului Major al Forțelor Navale. Comandamentul Operațional Naval a început să funcționeze la Constanța, în fosta locație a Statului Major al Forțelor Navale, și a jucat un rol important în cadrul parteneriatului „Seebrig” care a desfășurat misiuni specifice în bazinul Mării Negre. Funcția de comandant nu a fost încadrată inițial, fiind numit numai locțiitorul comandantului în persoana contraamiralului de flotilă Constantin Nasuia și șeful de Stat Major, comandorul Dan Leahu.


Ceremonia de schimbare a Comandamentului „Seebrig” la Constanța, august 2003.

     La 29 mai 2003, șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Corneliu Rudencu, a primit vizita atașaților militari acreditați la București. Activitatea a avut drept scop evidențierea rolului Forțelor Navale în procesul de aderare a României la NATO și prezentarea progreselor făcute în acest sens.
     Ziua de 29 martie 2004, dată ce va rămâne în calendarul istoric al României, a reprezentat concretizarea unor eforturi susținute și a unei mobilizări naționale exemplare în care Armata s-a situat, din nou, la înălțimea încrederii pe care populația i-a acordat-o în mod constant. Pe parcursul celor 10 ani de la lansarea programului Parteneriat pentru Pace în 1994, drumul aderării la structurile NATO a fost urmat cu o perseverență recunoscută. Respectarea planurilor anuale de aderare, restructurarea, reducerea efectivelor, operaționalizarea forțelor și participarea exemplară a structurilor de comandă și execuție din subordinea Statului Major al Forțelor Navale la misiunile NATO sau ONU în diferite teatre de operații din lume sunt elemente care conturează dimensiunea și complexitatea procesului de aderare.
     După aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în anul 2004, tradiția și valorile istorice ale Forțelor Navale române sunt puse în valoare alături de aliații din Alianța Nord-Atlantică și de partenerii occidentali în interesul națiunii, în contextul globalizării .
     Încă odată, Statul Major al Forțelor Navale s-a afirmat în cadrul efortului general al României de sporire a rolului de factor de stabilitate în regiune, de dezvoltare a cooperării și dialogului între toate statele riverane Mării Negre contribuind atât la securitatea regională, cât și la întărirea relațiilor de bună vecinătate.
     În contextul reformei instituției militare, Statul Major al Forțelor Navale a fost prima structură de comandă pe categorii de forțe care a raportat profesionalizarea completă a componentelor aflate în subordinea sa.
Noul context internațional creat odată cu aderarea deplină a României la NATO a condus la numirea unui nou șef al Statului Major al Forțelor Navale în persoana contraamiralului dr. Gheorghe Marin, la 1 aprilie 2004.


Președintele României, Ion Iliescu însoțit de contraamiralul dr. Gheorghe Marin,
șeful Statului Major al Forțelor Navale, la plecarea navei-școală „Mircea”
într-un marș de instrucție la 19 aprilie 2004.

     Alături de oficializarea aderării României la NATO, participarea la primul summit la nivel înalt al organizației, în calitate de membru cu drepturi depline, s-a constituit într-un eveniment de importanță națională. România a participat la Summit-ul NATO de la Istanbul, desfășurat în zilele de 28-29 iunie 2004, cu o delegație oficială condusă de către șeful statului și prim-ministrul Guvernului. Fregata „MĂRĂȘEȘTI” a asigurat prezența pavilionului românesc la acest important eveniment.
     După aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în anul 2004, tradiția și valorile istorice ale Forțelor Navale române sunt puse în valoare alături de aliații din Alianța Nord-Atlantică și de partenerii occidentali în interesul națiunii, în contextul globalizării .
La 19 ianuarie 2005, președintele României Traian Băsescu a vizitat fregata „REGELE FERDINAND” și NS „MIRCEA”.
     Pe data de 9 mai s-a desfășurat întâlnirea comandantului Flotei Turce, amiralul Yener Karahanoglu, cu șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul dr. Gheorghe Marin. La 22 iunie 2005 a avut loc întâlnirea șefului Statului Major al Forțelor Navale din Danemarca, contraamiralul Kurt Jensen cu omologul său român. Opt zile mai târziu, la 30 iunie, contraamiralul dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major al Forțelor Navale a primit vizita comandantului Forțelor Maritime ale Israelului, viceamiralul David Ben Baashat în România. Toate aceste vizite au evidențiat o amplă deschidere spre colaborare și eficientizarea conducerii Marinei noastre militare în noul cadru al cooperării multinaționale.
     În perioada 7-28 aprilie 2006 s-a desfășurat a cincea activare a Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră - BLACKSEAFOR , iar între 4 și 13 mai tradiționalul BLACK SEA PARTNERSHIP, la acest exercițiu Forțele Navale Române fiind reprezentate de corveta ,,AMIRAL P. BĂRBUNEANU” (260) .
O misiune internațională de mare însemnătate la care au participat Forțele Navale Române prin fregata ,,REGINA MARIA” a fost operația ACTIVE ENDEAVOUR, o operație sub comanda NATO, o demonstrație elocventă a solidarității Alianței și a determinării acesteia în combaterea terorismului internațional .
     Un fapt de recunoaștere a importanței reprezentării Forțelor Navale Române a reieșit în urma numirii pentru prima oară în istoria celui mai înalt for militar al țării, a viceamiralului dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major al Forțelor Navale, în funcția de șef al Statului Major General, prin Decretul Prezidențial nr. 1097 din 12 septembrie 2006.


Amiralul dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major General

     Începând cu data de 3 noiembrie 2006, noul șef al Statului Major al Forțelor Navale a devenit contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă. Într-unul din primele sale interviuri acordate presei de marină, noul șef al Statului Major al Forțelor Navale a accentuat că Forțele Navale ,,sunt capabile să răspundă noilor cerințe strategice și operaționale” .
     Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă a participat în perioada 24-25 aprilie 2007 la Conferința Internațională pe tema ,,Transformarea Marinei Militare Bulgare, noi misiuni și tehnologii”, ce s-a desfășurat la Nisipurile de Aur în Bulgaria. La evenimentul organizat de Asociația de Comunicații și Electronică a Forțelor Armate au participat militari din Bulgaria, Italia, România și Turcia alături de reprezentanți ai firmelor civile cu activități în domeniul comunicațiilor și electronicii navale. În cadrul discuțiilor dintre Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române și omologul său bulgar contraamiralul Simeon Tzekov, au fost analizate participarea navelor la exerciții bilaterale, oportunitatea schimburilor de experiență între grupuri de lucru, precum și schimburile de personal din timpul diferitelor activități comune .
     Exercițiul PONTICA 07, desfășurat în perioada 5-8 iunie 2007, a implicat din nou resursele Statului Major al Forțelor Navale. Exercițiul a implicat asigurarea de comandament cu comunicații și informatică în teren, activitățile desfășurate demonstrând, încă o dată, capabilitățile Forțelor Navale Române .
     Alte misiuni la care Forțele Navale Române au fost reprezentate pe parcursul anului 2007 au fost: NIIRIS 07, CERTEX, NOBLE MIDAS 07, ACTIVE ENDEAVOUR, DANUBE GUARD 07, LITORAL, MILREX.
     Importanța și semnificația tuturor acestor misiuni au fost apreciate și evidențiate la nivelul autorităților, ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu subliniind intr-un interviu că are certitudinea că ,,marinarii știu ce au de făcut și se poate conta oricând pe ei”.


Contraamiralul Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale
la ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de Cooperare Navală
din Marea Neagră BLACKSEAFOR. Varna, 9 august 2009<

     Participarea României la parteneriatul cu NATO în vederea aderării țării noastre la structurile militare ale acestei alianțe a necesitat colaborarea cu consilieri puși la dispoziție de Forțele Navale ale Turciei, care au asigurat asistență de specialitate conducerii Statului Major al Forțelor Navale. Astfel, la 1 septembrie 2001 a fost înființată funcția de consilier pe probleme navale la Statul Major al Forțelor Navale. După aderarea deplină a României la NATO, acești consilieri au fost retrași din misiune. Astfel, la mijlocul lunii august 2007, a avut loc la Comandamentul Flotei, în prezența amiralului dr. Gheorghe Marin, Șeful Statului Major General și a contraamiralului de flotilă Dorin Dănilă, Șeful Statului Major al Forțelor Navale, festivitatea de încheiere a mandatului consilierilor. Au fost prezenți foști șefi ai Statului Major al Forțelor Navale, cei care au lucrat direct cu acești consilieri. Principalele obiective ale consilierilor au constat în oferirea de asistență pe timpul procesului de restructurare, de pregătire a integrării în structurile nord-atlantice și în cadrul pregătirii echipajelor pentru desfășurarea unor antrenamente specifice. Chiar dacă activitatea lor pe lângă Șeful Statului Major al Forțelor Navale s-a încheiat oficial, relațiile de colaborare dintre Forțele Navale din România și Turcia vor continua pe alte paliere. La finalul activității toți foștii consilieri ai Șefului Statului Major al Forțelor Navale au primit emblema de onoare a Forțelor Navale Române, în semn de recunoștință pentru activitatea depusă .
     Prima vizită a unui înalt oficial NATO pe anul 2008 în cadrul structurilor de apărare ale României a avut loc în data de 15 februarie. Președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene generalul Henry Bentegeat a fost primit la sediul Ministerului Apărării de amiralul dr. Gheorghe Marin. În timpul convorbirilor au fost abordate relația Armatei României cu structurile militare ale Uniunii Europene .
     În perioada 13-15 mai, Donald C. Winter, secretarul pentru Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii, a efectuat o vizită oficială în România. Pe data de 14 mai, Donald C. Winter s-a aflat în vizită la Constanța, unde a fost primit de contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale. Pe agenda discuțiilor oficiale purtate la Comandamentul Flotei s-au aflat teme de interes reciproc referitoare la Regiunea Extinsă a Mării Negre. De asemenea, Donald C. Winter a reiterat disponibilitatea SUA de a sprijini eforturile Forțelor Navale Române pentru a contribui la securizarea traficului maritim în zona de coastă .
     A patra participare a Forțelor Navale Române la ACTIVE ENDEAVOUR a avut loc în perioada 15 octombrie - 13 noiembrie 2008, fregata ,,REGELE FERDINAND” reprezentând România la această importantă misiune cu demnitatea pregătirii militare de elită .
     În perioada 14-17 octombrie, o delegație condusă de șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, a participat, la Simpozionul anual al comandanților marinelor militare din țările Mării Mediterane și ale Mării Negre, organizat la Veneția. Tema acestui simpozion a fost „Dialogul și cooperarea, două aspecte complementare ale securității maritime”. Pe parcursul celor trei sesiuni ale simpozionului, organizat de Marina Militară Italiană, alături de delegația română au participat 27 de țări, printer care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța, Japonia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, India, Turcia, Bulgaria .
     Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă a primit la 1 noiembrie 2008, la Constanța, vizita viceamiralului Bruce W. Clingan, comandantul Flotei a 6-a a SUA. În cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind cooperarea bilaterală între Forțele navale din cele două țări, stadiul procesului de reformă în Forțele Navale Române și măsurile adoptate pentru creșterea interoperabilității cu forțele navale din țările NATO, participarea la exerciții multinaționale și operația ACTIVE ENDEAVOUR. De asemenea a fost analizată contribuția Forțelor Navale Române în cadrul procesului de creștere a cooperării, încrederii și stabilității în zona Mării Negre și au fost identificate noi forme de cooperare între marinele celor două țări. Vizita viceamiralului Bruce W. Clingan a avut loc în contextul prezenței în Portul Constanța a navei de comandament a Flotei a 6-a americane, USS Mount Whitney.
     Pe parcursul anului 2009, s-au remarcat exercițiul bilateral româno-olandez COOPERATIVE LION 09, desfășurat între 3-15 aprilie , și noua activare a Grupului Naval pentru Cooperare Regională BLACKSEAFOR, desfășurată în perioada 2-23 aprilie, Forțele Navale Române au fost reprezentate de corveta ,,CONTRAAMIRAL EUSTAȚIU SEBASTIAN” .
     S-a subliniat, pe bună dreptate, că participarea în viitor a Forțelor Navale Române alături de Turcia, Federația Rusă și Ucraina la operația BLACK SEA HARMONY, care are ca obiectiv principal descurajarea activităților ilegale pe mare prin monitorizarea căilor de comunicații maritime, identificarea și urmărirea navelor suspecte, în apele din jurisdicția proprie, deschide o nouă direcție importantă de cooperare pe linia securității maritime în Marea Neagră . Astfel, contribuția Forțelor Navale Române la creșterea prestigiului României prin asigurarea stabilității regionale este evidentă, această importantă structură continuând să proiecteze interesele maritime și fluviale în regiunea Mării Negre și în spațiul geopolitic aferent acesteia, ca partener stabil și credibil al Alianței Nord-Atlantice .
     În perioada 2009-2010 Statul Major al Forțelor Navale a continuat să promoveze măsuri organizatorice care au permis profesionalizarea tuturor structurilor aflate în subordinea sa în vederea participării la misiunile specifice derulate sub autoritatea NATO.
     În perioada 26 aprilie - 4 mai 2009, corveta Amiral Petre Bărbuneanu a participat la exercițiul multinațional BLACKSEA PARTNERSHIP 09, care s-a desfășurat în apele internaționale de sud ale Mării Negre. Alături de corveta românească, la exercițiu au participat un vânător de submarine aparținând Rusiei, o navă de patrulare din Georgia, precum și nave de patrulare, fregate, nave purtătoare de rachete, dragoare maritime și un submarine aparținând țării gazdă Turcia. În programul BLACKSEA PARTNERSHIP 09 au fost incluse exerciții navale de luptă antiteroristă, apărare împotriva navelor de suprafață, aviației inamice și submarinelor, trageri de artilerie, exerciții de căutare și salvare pe mare, formații și evoluții navale, precum și două escale în porturile Eregli și Istanbul. Obiectivele exercițiului BLACKSEA PARTNERSHIP 09 au constat în consolidarea încrederii și bunei înțelegeri între statele participante, în dezvoltarea cooperării și interoperabilității între forțele navale ale țărilor riverane Mării Negre .
     În perioada 30 martie-1 aprilie, șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă a efectuat o vizită oficială în Turcia. În cadrul unei ceremonii organizate la Istanbul, pe data de 31 martie, șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, și comandantul Forțelor Navale Turce, amiralul Metin Ataç, au semnat Memorandumul de înțelegere între Guvernul român și cel turc privind cooperarea sub egida Operațiunii Black Sea Harmony. Operațiunea Black Sea Harmony a fost inițiată de Forțele Navale Turce în scopul asigurării securității maritime în Marea Neagră, fiind deschisă participării tuturor statelor riverane. Scopul Memorandumului de înțelegere este acela de a stabili cadrul juridic al cooperării între cele două părți în vederea combaterii riscurilor la adresa securității maritime în Marea Neagră .
     În Săptămâna Patimilor, înaintea Sfintelor Paști, un grup de cadre din Forțele Navale și Forțele Aeriene, condus de șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu, a vizitat Mănăstirea Dintr-un Lemn din localitatea Frâncești, județul Vâlcea. Vizita, echivalent al unui pelerinaj devenit tradițional pentru personalul din Forțele Navale și Aeriene, marchează legătura specială dintre marinari, aviatori și Mănăstirea Dintr-un Lemn. Cu ocazia acestei deplasări în prag de Sărbători Pascale, militarii au dus nu numai mesajul de credință și pioșenie din partea întregului personal care servește în rândurile Forțelor Navale și Forțelor Aeriene, ci și o donație în bani oferită sfântului lăcaș .
     Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a participat pe 5 mai, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene la nivelul șefilor apărării (ai statelor majore generale). În cadrul reuniunii, membrii comitetului au abordat aspecte ale operațiilor desfășurate sub egida Uniunii Europene și probleme privind Politica Europeană de Securitate și Apărare. Comitetul Militar al Uniunii Europene este cel mai înalt organism militar organizat la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Este compus din șefii apărării din țările membre. Comitetul Militar al UE se întrunește la nivelul șefilor apărării de trei ori pe an, în restul timpului reuniunile desfășurându-se la nivelul reprezentanților militari naționali. Comitetul Militar face propuneri și recomandări pentru Comitetul Politic și de Securitate al UE în toate problemele de natură militară. Președintele în exercițiu al Comitetului Militar al UE este generalul francez Henri Bentégeat .
     Comandantul Flotei, contraamiralul de flotilă dr. Aurel Popa, a participat, în perioada 4-6 mai, la reuniunea comandanților Forțelor Navale din Sudul Europei (MARCOMET) 2009 ce s-a desfășurat la Istanbul, Turcia. La reuniunea gazduită de amiralul Ugur Yigit, comandantul Flotei Turce, au participat 129 de delegați din 27 de state. În anul 2009, comandantul CC-MAR Napoli – organizatorul evenimentului, viceamiralul Maurizio Gemignani, a invitat și comandanți ai Forțelor Navale sau reprezentanți ai acestora din NATO, din țările Parteneriatului pentru Pace (PfP), Dialogului Mediteranean (MD) și Inițiativei de la Istanbul (ICI). Tema principală a conferinței a fost „Viitorul mediu de securitate - implicații pentru Forțele Navale”, discuțiile vizând amenințările asimetrice - terorismul, pirateria, conflictele care au ca punct de plecare resursele energetice - asupra spațiului maritim. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind modalitățile concrete prin care statele pot acționa împreună pentru combaterea acestor amenințări .
     Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a făcut o vizită la Belgrad în data de 9 iunie, cu ocazia celei de-a treia Reuniuni a șefilor statelor majore generale (ai apărării) din țările balcanice. Șefii apărării din țările balcanice și-au reafirmat voința de a promova relații bune și de a crește nivelul cooperării, pentru a răspunde la provocările de securitate, la riscurile și amenințările contemporane prin activități militare comune. Subliniind importanța cooperării regionale și a încrederii reciproce din dorința de a menține și de a îmbunătăți nivelul de securitate a mediului, reuniunea s-a dovedit a fi un mecanism efficient de construire a încrederii și cooperării dintre armatele statelor din regiune. Șefii apărării au avut consultări cu reprezentanții NATO și ai Uniunii Europene prezenți la activitate și și-au confirmat dorința de a progresa în direcția întăririi cooperării și a dezvoltării relațiilor. Pe baza invitației amabile prezentate de șeful Statului Major General al Armatei României, următoarea reuniune se va desfășura, în anul 2010, la București .
     Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a efectuat, în perioada 3-8 august, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la invitația omologului său, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor Statelor Majore, amiralul Michael Mullen. Programul vizitei a cuprins convorbiri oficiale între cei doi lideri militari, ocazie cu care au fost abordate aspecte ale cooperării militare bilaterale și în cadrul NATO. De asemenea, amiralul dr. Gheorghe Marin a vizitat mai multe comandamente și baze militare americane și a participat la o ceremonie la Cimitirul Național Arlington din Washington DC. În cadrul unei ceremonii, amiralul Michael Mullen i-a înmânat omologului său român, din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Legiunea de Merit în grad de Comandor „pentru activitatea merituoasă în calitate de șef al Statului Major General” și pentru că, prin tot ce a întreprins, „a permis îmbunătățirea cooperării, înțelegerii și relațiilor dintre forțele armate ale Statelor Unite și ale României” .
     Luna următoare, a participat, în perioada 18-20 septembrie, la reuniunea informală a Comitetului Militar al NATO, la nivelul șefilor statelor majore generale (ai apărării) din statele membre, ce s-a desfășurat la Lisabona. În cadrul reuniunii, au fost abordate aspecte militare privind Noul Concept Strategic al NATO și alegerea noului Director al Statului Major Militar Internațional. Referitor la operații, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) a prezentat șefilor apărării din țările membre NATO stadiul actual și perspectiva operațiilor conduse de NATO (ISAF, KFOR, operații contra pirateriei maritime). Comitetul Militar este cea mai înaltă autoritate militară a NATO, destinat să asiste și să consilieze organismele de conducere politicomilitare ale Alianței. El este format din șefii statelor majore generale (ai apărării) din țările membre NATO .
     Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, a luat parte la 9 august, la ceremonialul de predare-primire a comenzii Grupului de Cooperare Navală din Marea Neagră BLACKSEAFOR, desfășurat la Varna în Bulgaria. În cadrul acestei activități Ucraina a predat comanda BLACKSEAFOR Bulgariei care, conform protocolului de înființare al acestei inițiative regionale, va îndeplini responsabilitățile de conducere timp de un an. La ceremonial au participat șefii forțelor navale din țările riverane Mării Negre, dar și echipajele navelor participante la activarea BLACKSEAFOR, august 2009. La activarea din august 2009, Forțele Navale Române au fost reprezentate de corveta Contraamiral Horia Macellariu, navă aflată sub comanda căpitan-comandorului Liviu Motoc.
     La invitația șefului Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, comandantul suprem al Forțelor Armate suedeze, generalul Sverker Göranson a efectuat în perioada 12-14 octombrie 2009 o vizită oficială în România. În timpul convorbirilor oficiale din data de 12 octombrie, cei doi lideri au abordat aspecte ale cooperării militare bilaterale, au identificat noi modalități de întărire și diversificare a acesteia și au discutat despre evoluția situației de securitate din regiunea Mării Negre și din Balcanii de Vest, precum și despre subiecte de interes comun de pe agendele de lucru ale NATO și UE. Amiralul dr. Gheorghe Marin i-a prezentat omologului său elemente ale experienței acumulate în procesul de modernizare, de transformare și de profesionalizare a forțelor armate ale României în calitate de țară membră a NATO și a UE, precum și ale participării militarilor români la operații și misiuni internaționale. Programul delegației suedeze a mai cuprins vizitarea Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, participarea la un exercițiu demonstrativ al Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal.
     Deși anul 2009 a reprezentat o provocare pentru Forțele Navale, în condițiile contextului economic binecunoscut, deciziile adoptate la nivelul Statului Major General și al Statului Major al Forțelor Navale, s-au dovedit a fi optime, reușindu-se îndeplinirea tuturor sarcinilor asumate în cadrul angajamentelor NATO și al inițiativelor regionale.
     Pe parcursul anului 2010, activitățile coordonate de conducerea Statului Major al Forțelor Navale se desfășoară pe fondul unui eveniment deosebit: împlinirea a 150 de ani de la înființarea primei structuri de comandă a Marinei Militare .

CONCLUZII

     Instalarea în România a unui regim democratic, în decembrie 1989, a permis schimbarea politicii externe și de angajamente defensive ale țării noastre spre structurile economice, politice și militare ale NATO și UE. În acest sens, România a semnat cu NATO un tratat bilateral intitulat Parteneriat pentru Pace, ca prim pas spre aderarea efectivă a României în structurile politico-militare ale Alianței Nord-Atlantice.
     În acest scop s-a trecut la reorganizarea Marinei Militare în vederea obținerii compatibilității structurilor de comandă cu structurile similare NATO; în acest context, Comandamentul Marinei Militare s-a transformat în Statul Major al Forțelor Navale, cu atribuții simetrice cu cele ale structurilor de comandă din cadrul NATO.
Anul 2004 a adus cu sine recunoașterea internațională a eforturilor depuse de România prin acceptarea țării noastre ca membru cu drepturi depline în structurile politice și militare ale NATO. De acum, România a participat ca membru activ la toate operațiunile militare derulate sub auspiciile NATO.
     În anii din urmă Statul Major al Forțelor Navale a continuat să promoveze măsuri organizatorice care au permis profesionalizarea tuturor structurilor aflate în subordinea sa în vederea participării la misiunile specifice derulate sub autoritatea NATO.