Menu


INFORMARE PUBLICĂ

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CE SE COMUNICĂ DIN OFICIU LA STATUL MAJOR AL FORTELOR NAVALE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

     STATUL MAJOR AL FORTELOR NAVALE este structura militară din subordinea Statului Major al Apărării destinată conducerii administrative şi operaţionale, în timp de pace a structurilor din subordine, iar în situaţii de criză şi război coordonează activităţile planificate pentru structurile de generare/regenerare, operaţionalizarea lor precum şi coordonarea suportului logistic al forţelor în teatrele de operaţii.

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
STATULUI MAJOR AL FORŢELOR NAVALE (S.M.F.N.)

• Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Alte ordine, regulamente şi instrucţiuni care reglementează activităţile structurilor Ministerului Apărării
Naţionale.

BUGETUL FORŢELOR NAVALE

   Bugetul Statului Major al Forţelor Navale: în conformitate cu bugetul Ministerului Apărării Naţionale/2020, secţiunea Forţe Navale.
Surse financiare: bugetul de stat şi bugetul de venituri proprii.

STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
PROGRAM DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ

ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
Viceamiral Mihai PANAIT
Miercuri 14.00 – 15.30

LOCȚIITOR AL ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
Contraamiral de flotilă Marcel NECULAE
Luni 14.00 – 15.30

LOCȚIITORUL PENTRU OPERAȚII ȘI INSTRUIRE AL ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
Comandor Marian IOAN
Joi 14.00 – 15.30

LOCȚIITORUL PENTRU RESURSE AL ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
Contraamiral de flotilă Daniil TRICĂ
Marți 14.00 – 15.30

Înscrierile pentru audienţe se fac la Biroul Secretariat, tel. 021.318.5440

Formular-tip pentru solicitarea de primire audienţă

Program de lucru în Statul Major al Forţelor Navale: 0730 - 1530

Coordonate de contact:
Statul Major al Forţelor Navale
Bucureşti, şoseaua Bucureşti – Ploieşti km. 10,5
Fax: 021.319.40.19
www.navy.ro

Biroul informare și relații publice
Șef birou: Locotenent Alexandru TURTURICĂ
Mobil: 0724.820.002
Tel. 021.319.60.52
Fax: 021.319.40.19
E-mail: contact@navy.ro