Menu
  Index


Viceamiral comandor Gheorghe Sandu (1958; 1961-1963)


Viceamiralul comandor Gheorghe Sandu (n. 1921, Calafat-d. 2000, București) a fost primul președinte al L. N. R., președintele Comisiei Naționale de Navomodelism și unul dintre cei cinci arbitri români ai Asociației Mondiale a Navomodeliștilor, fiind printre puținele personalități distinse cu medalia de onoare NAVIGA. A parcurs gradele militare de la sublocotenent (1942) - la absolvirea Școlii Navale "Mircea" din Constanța -, la viceamiral comandor.


Gheorghe Sandu a absolvit Școala Navală din Constanța în anul 1942. Între 10 mai 1942-1 iulie 1943 a fost ofițer cu navigația pe torpilorul "Năluca".
În perioada 1 iulie-20 octombrie 1943 a fost ofițer cu adjuntantura și transmisiunile pe crucișătorul auxiliar "Dacia". Are spirit de inițiativă și prevedere. A instruit bine personalul din subordine - nota comandantul crucișătorului, comandorul Eftimescu.
În perioada 20 octombrie 1943-1 septembrie 1944 a revenit ca ofițer cu navigația pe torpilorul "Năluca". A luat parte la evacuarea Odessei și a Bugazului, totalizând 14 misiuni de război între Constanța și Odessa. A fost propus pentru decorare cu Ordinul "Steaua României" clasa a V-a. Foarte bun ofițer de marină - aprecia comandantul navei, locotenent-comandorul Gheorghe Stănescu.
În perioada 1 septembrie-31 octombrie 1944 a fost ofițer cu adjuntantura la comandamentul Apărării Teritoriului Dobrogea, iar în perioada 1 noiembrie 1944-9 martie 1945, ajutorul comandantului militar al portului Brăila.
În perioada 9 martie-20 mai 1945 a fost comandantul remorcherului dragor "Maria", iar în perioada 20 mai-20 iulie 1945, pe remorcherul "Cantacuzino". A concurat la operațiunile de dragaj dintre Calafat și Baziaș, fiind citat pe Comandamentul Forțelor Fluviale și pe Marină pentru activitatea depusă. Foarte bun ofițer - conchidea comandantul Flotilei de Dragaj, căpitan-comandorul Văleanu.
În perioada 21 iulie 1945-1 martie 1946 a fost ofițer elev la Școala de Aplicație a Marinei.
Între 1 martie-20 iunie 1946 a fost comandant A.S.A. în Compania Instrucție Cadre a Batalionului Geniu Marină, iar în perioada 20 iunie-1 septembrie 1946, comandantul plutonului 2 din Compania 3 Recruți a Batalionului Mixt Marină. În perioada 1 septembrie-20 octombrie 1946 a fost ofițer cu aprovizionarea la Batalionul Mixt Marină, iar în perioada 20 octombrie 1946-22 aprilie 1947 comandantul Companiei a 2-a Observare Constanța.
În perioada 22 aprilie-5 septembrie 1947 a fost pilot de baraj la Serviciul Siguranței Navigației Sulina.
Între 5 septembrie-5 octombrie 1947 a fost șeful Serviciului Siguranței Navale și ofițer cu navigația al Flotilei de Dragaj din cadrul C.A.L.M.
În perioada 5 octombrie 1947-31 iulie 1948 a fost ofițer secund pe nava-școală "Mircea". Cunoștințe militare frumoase, pe care le aplică cu metodă, dând dovadă de o judecată sănătoasă - constata comandantul Școlii Navale, comandorul Ion Stoian. Foarte multă putere de muncă și cu frumoase aptitudini la studii, predă elevilor cursul de navigație metodic, câștigând interesul prin felul atractiv și practic de prezentare. La Școala Marinei s-a evidențiat prin îndeplinirea în totul a sarcinilor primite, funcționând ca ofițer secund al navei "Mircea" și ca ofițer de clasă al elevilor de anul I, suplinind astfel deficitul de personal. De asemenea, timpul liber și-l sacrifică făcând meditații suplimentare cu elevii, antrenându-i în ieșiri pe mare cu bărci cu rame sau vele, în munca de bună ordine și gospodărească la bord.
În perioada 15 noiembrie-22 decembrie 1947 a fost detașat la Școala de Ofițeri de Infanterie, Cursul Comun de Educație, unde a fost instructor la plutonul elevilor de marină. În această calitate, ofițerul a dat dovadă de conștiinciozitate, disciplină din convingere și seriozitate - l-a apreciat directorul cursului. Foarte bun camarad cu subalternii, cinstit și sincer, a muncit foarte mult pentru ca elevii săi să-și însușească perfect cunoștințele profesionale cât și cele educative…Este devotat regimului, patriei și poporului și toată munca pe care o desfășoară pornește din conștiința de a servi interesele maselor. Rezultatele obținute atât ca instructor cât și ca elev al Cursului de Informare Educativă îl califică drept foarte bun ofițer.
În perioada 1 august 1948-1 noiembrie 1950 a urmat cursurile Academiei Militare Generale. În perioada la 1 noiembrie 1950-16 mai 1951 a fost șeful Biroului 1 în Secția Înzestrare Materiale din C.M.M., iar între 15 mai 1951-20 aprilie 1954 șeful Școlii Militare de Marină.
Între 20 aprilie-4 iunie 1954 a fost comandantul girant al Flotilei de Dunăre, respectiv comandant titular al acesteia de la 4 iunie 1954.
Între 1 decembrie 1955-12 noiembrie 1956 a fost comandantul Brigăzii 230 Nave Fluviale, iar în perioada 12 noiembrie 1956-27 noiembrie 1958 șeful de Stat Major al C.F.N.M.
Între 27 noiembrie 1958-28 martie 1960 a fost șeful Direcției Hidrografice, iar între 28 martie 1960-19 aprilie 1961 șeful Școlii Superioare de Marină.
Între 19 aprilie 1961-29 noiembrie 1963 a fost comandantul Marinei Militare, iar între 29 noiembrie 1963-3 noiembrie 1972 șeful Catedrei de Tactica Marinei din Academia Militară Generală.
În perioada 3 noiembrie 1972-17 martie 1977 a fost șeful Secției Marină din Direcția Operații a Marelui Stat Major.
Între 17 martie 1977-14 iunie 1980 a fost adjunct al ministrului Transporturilor și Telecomunicațiilor și șef al Departamentului Transporturilor Navale.
În perioada 14 iunie-12 noiembrie 1980 a fost pus la dispoziția Marelui Stat Major.
Între 12 noiembrie 1980-21 februarie 1981 a fost șef de Stat Major și locțiitor al comandantului I.C.I.T.L. București.
La 21 februarie 1981 a fost trecut în rezervă.
A fost deputat în Sfatul popular orășenesc Constanța (1957-1959), deputat în Sfatul popular al regiunii Dobrogea (1961-1963), membru al Comitetului de partid regional Dobrogea (1961-1963).
A fost decorat cu Medalia sovietică "Victoria", "Eliberarea de sub jugul fascist", Ordinul "Steaua R.S.R." clasa a V-a prin preschimbarea cu "Coroana României" clasa a V-a, Medalia "A 5-a aniversare a R.P.R.", Medalia jubiliară "10 ani de la înființarea primelor unități ale Armatei R.P.R.", Ordinul "Steaua R.S.R." clasa a IV-a, Medalia "Meritul Militar" clasa I, "Ordinul Muncii" clasa a III-a, Ordinul Militar clasa a III-a și a II-a, Medalia "A XX-a aniversare a eliberării patriei", Medalia jubiliară "A XX-a aniversare a Zilei Forțelor Armate ale R.P.R.", Medalia "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă", Ordinul "Tudor Vladimirescu" clasa a IV-a, Medalia "A 30-a aniversare a Armatei R.S.R.", Medalia jubiliară "30 de ani de la victoria în marele război pentru Apărarea patriei. 1941-1945".
A fost membru al A.N.V.R. și primul președinte al L. N. R. De asemenea, timp de 15 ani a fost vecepreședinte al Federației Române de Modelism, președintele Comisiei Naționale de Navomodelism și unul dintre cei cinci arbitri români ai Asociației Mondiale a Navomodeliștilor, fiind printre puținele personalități distinse cu medalia de onoare "NAVIGA".