Menu
  Index


Amiral dr. Aurel POPA (2010-2013)După absolvirea Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" din Constanța, în anul 1980, a fost numit la comanda unei vedete torpiloare, până în 1983, când a fost promovat în funcția de comandant de secție în cadrul aceleiași unități de vedete torpiloare pe aripi portante.
În perioada 1988-1990, a fost ofițer – student al Facultății Interarme din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare din București (actuala Universitate Națională de Apărare), la absolvire fiind numit comandantul Vedetei Torpiloare Mari 202.
După patru ani, în 1994, a fost promovat în funcția de comandant al Divizionului de Vedete Torpiloare, funcție pe care a îndeplinit-o până în anul 2001, când a fost numit locțiitor al comandantului și șef de stat major la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța.
De-a lungul carierei, și-a dezvoltat pregătirea profesională absolvind Colegiul de Comandă și Stat Major – perfecționare în conducerea marilor unități operative din Marina Militară în anul 1997 și Colegiul de Război – seria a X-a, în anul 2002.
În anul 2003, a fost împuternicit, prin ordin al ministrului Apărării, comandant al Academiei Navale, instituție pe care a condus-o până în anul 2004. A activat apoi, între anii 2004 -2006, ca șef al Serviciului Instrucție, în cadrul Statului Major al Forțelor Navale, contribuind semnificativ la conceperea și implementarea noului sistem de instrucție în Forțele Navale.
În perioada 2006 - 2007, a comandat Flotila de Fregate din compunerea Flotei, până în luna ianuarie 2007, când a fost numit locțiitor al comandantului Flotei. Doi ani mai târziu, în luna martie 2009, a fost promovat în funcția de comandant al Flotei. În această perioadă, o sarcină deosebit de importantă, revenită structurii pe care a condus-o, a fost operaționalizarea Grupului de Elicoptere din cadrul Flotilei de Fregate. Înființarea, dotarea, operaționalizarea primei unități de aviație pentru Forțele Navale a fost o necesitate datorată extinderii capabilităților și contribuției Forțelor Navale în cadrul NATO și UE. Totodată, selecționarea și formarea primilor piloți de elicoptere proveniți din rândurile marinarilor a fost aleasă ca soluție firească pentru încadrarea eficientă a Grupului de Elicoptere.În luna iulie 2007, a susținut public în cadrul Universității Naționale de Apărare "Carol I" lucrarea de doctorat, obținând, sub îndrumarea amiralului prof.univ.dr. Gheorghe Marin, titlul de Doctor în Stiințe Militare.
La 13 august 2007, prin decret prezidențial, a fost înaintat la gradul de contraamiral de flotilă.
În același timp, a continuat perfecționarea pregătirii profesionale militare și civile superioare, prin absolvirea "The Navy Executive Business Course", la Universitatea North Carolina, S.U.A., în luna februarie 2009.
La 23 octombrie 2009, a fost înaintat la gradul de contraamiral.
La data de 01 iulie 2010, prin ordin al ministrului Apărării Naționale, a fost numit șef al Statului Major al Forțelor Navale.
La data de 1 decembrie 2013 a fost avansat la gradul de amiral (patru stele) și trecut în rezervă.
Sub comanda sa, Forțele Navale Române au preluat comanda Grupării Navale BLACKSEAFOR, pentru a doua oară în cei 10 ani de existență a acesteia. De asemenea, a fost demarat procesul de participare, alături de Forțele Navale ale Turciei, la Operația BLACK SEA HARMONY, operație menită să asigure prezența eficientă a navelor militare pe căile de comunicații din Marea Neagră și schimbul de informații privind amenințările asimetrice.
Succesul acestor activități de sporire a încrederii în plan regional conduce la consolidarea imaginii pozitive a Forțelor Navale Române și a țării noastre la nivel internațional.
Numirea în funcția de șef al SMFN a coincis cu aniversarea a 150 de ani de la înființarea Forțelor Navale, iar manifestările dedicate acestui important eveniment au sporit vizibilitatea categoriei de forțe la cel mai înalt nivel, consolidând totodată spiritul de corp al marinarilor militari.
La data de 1 decembrie 2010 a fost avansat la gradul de viceamiral. A continuat perfecționarea pregătirii profesionale militară și civilă superioară, prin absolvirea Cursului postuniversitar de perfectionare în domeniul securității și apărării naționale "Securitate și buna guvernare" la Colegiul Național de Apărare, în luna noiembrie 2011.
La data de 1 decembrie 2013 a fost avansat la gradul de amiral (patru stele) și trecut în rezervă.
Realizările din cariera militară i-au fost recunoscute prin decernarea unor ordine și medalii: Ordinul național "Serviciul Credincios” în grad de cavaler (2011); Ordinul "Steaua României” în grad de cavaler; Emblema de Onoare a Armatei României (2010); Emblema de merit "În serviciul Armatei României” clasa I (2010); Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Aeriene (2010); Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre (2010); Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii (2010); Emblema de Onoare a Statului Major General (2009); Virtutea Maritimă în grad de comandor (2009); Ordinul Național "Pentru merit" în grad de cavaler (2008); Emblema de Onoare a Forțelor Navale (2008); Emblema de merit "Știința militară clasa I" (2007); Semn onorific "În serviciul patriei" (2005); Ordinul "Virtutea maritimă" în grad de ofițer (2002); Semn onorific "În serviciul armatei" – 20 ani activitate (2000); Ordinul "Meritul militar clasa a III-a" (1995); Medalia "Meritul militar clasa a II-a" (1985).